Proiecte de viitor

SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERĂ -  sat Merişani

 

Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate

Ordonatorul principal de credite: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Valoarea investitiei: 1.892.818 RON

Lungimea totala a reţelei de canalizare: 3365 ml

Schema tehnologică de canalizare şi epurare:

 • Canal colector ape uzate menajere Ø250, L=2200 ml
 • Canal colector ape uzate menajere Ø315, L=1165 ml
 • Cămin de de vizitare din beton şi capac carosabil: 61 Buc.
 • Staţie de epurare compactă, containerizată cu modul biologic Q=210 MC/zi
 • Canal de evacuare ape uzate epurate L=100 ml, cu descărcare în emisar

SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERĂ -  sat Băbăiţa

 

Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate

Ordonatorul principal de credite: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Valoarea investitiei: 1.072.071 RON

Lungimea totala a reţelei de canalizare: 7633 ml

Schema tehnologică de canalizare şi epurare:

 • Canal colector ape uzate menajere Ø250, L=6148 ml
 • Canal colector ape uzate menajere Ø315, L=1485 ml
 • 2 staţii de pompare ape uzate
 • Conductă refulare PEHD Ø160, L=510 m
 • Cămin de de vizitare din beton şi capac carosabil: 215 Buc.
 • Staţie de epurare compactă, containerizată cu modul biologic Q=240 MC/zi
 • Canal de evacuare ape uzate epurate L=200 ml, cu descărcare în emisar