Proiecte realizate

REABILITARE ȘI ASTFALTARE DJ506, MERIȘANI-BĂBĂIȚA

La finele lunii noiembrie s-au finalizat lucrările de reabilitare și astfaltare a drumului DJ506, la intrarea în sat Băbăița pe o porțiune de aproximativ 2km, pănă la Școala Băbăița

ALIMENTARE CU APĂ A COM. BĂBĂIŢA –  sat Băbăiţa

Schematic, sistemul de alimentare cu apă din satul Băbăiţa cuprinde următoarele obiecte:

 • Sursa de apă – captată prin 2 puţuri (P1,P2)
 • Conducta de legătură între puţuri
 • Gospodăria de apă care conţine:

   

   

  • rezervor de înmagazinare a apei: 220 MC
  • staţie de pompare + tratare
  • conducte tehnologice
 • Reţeaua de distribuţie a apei – lungime aproximativ 4 km, diametru 160mm

ALIMENTARE CU APĂ A COM. BĂBĂIŢA –  sat Merişani

Schematic, sistemul de alimentare cu apă din satul Merişani cuprinde următoarele obiecte:

 • Sursa de apă – captată prin 1 puţ forat(P)
 • Conducta de aducţiune care va transporta apa-put la rezervorul de înmagazinare a apei
 • Gospodăria de apă care conţine:

   

   

  • rezervor de înmagazinare a apei: 180 MC
  • staţie de pompare + tratare
  • conducte tehnologice
 • Reţeaua de distribuţie a apei – lungime aproximativ 3 km, diametru 125mm